“Biorix® - het alternatieve bio-rietje”

Oprichter B4plastics Stefaan De Wildeman presenteert “Biorix® - het alternatieve bio-rietje” in het Londense Royal Institute tijdens het congres How to Save the World: the War on Plastics.

How to save the world

In zijn presentatie brengt Stefaan enkele nieuwe elementen aan die de grenzen van de huidige kunststof-industrie verleggen: “Het her-designen van kunststoffen vanaf een wit blad papier vormt de kern van ons jonge bedrijf, om applicatie-gewenste eigenschappen te verzoenen met hogere vormen van ecologie, zoals getoond in onze producten Ecotrim®, Compost3d® en Biorix®. Deze producten worden aangeboden om de kunststof-wereld en al zijn betrokken partijen steeds sneller en breder de weg te helpen tonen naar meer duurzaamheid.”

1-gram voorbeeld

Biorix® werd op de conferentie getoond als “het 1-gram voorbeeld” van hoe een massieve impact ontstaat voor onze planeet wanneer kunststoffen opnieuw worden gedesigned voor hun specifieke applicaties. Op dit moment is Biorix® het snelst biodegradeerbare drinkrietjes op de markt, met een hoge gebruiksvriendelijkheid door zijn grote flexibiliteit zoals ervaren door kinderen en ook door minder-validen. Specifiek deze relatie tussen gebruiker en zijn dagelijkse kunststof-producten, was een aandachtspunt op de conferentie – opvallend in lijn met de missie van B4plastics zelf: “Wij willen het de mensen makkelijker maken om ecologischer met plastic producten om te gaan in hun dagelijks leven”.

Het jonge bedrijf realiseert deze missie door zijn uniek aanbod aan producten, gebaseerd op de kennis om kunststoffen heel gericht (her) in te richten.


Terug naar lijst