Ongeveer 99% van de kunststoffen is afkomstig uit fossiele bronnen. Als u op zoek gaat naar de bron van herkomst, zal u een eind van België verwijderd zijn. Vanuit die vaststelling is B4Plastics ontstaan. Door gebruik te maken van verschillende technieken wil het bedrijf kunststoffen produceren uit groene grondstoffen die lokaal ontgonnen kunnen worden. Voor België zijn suikerbieten, waar we een mooi overschot van produceren ten opzichte van wat we nodig hebben voor de voedselketen, een eerste perfect voorbeeld.

B4Plastics is een Belgisch technologiebedrijf dat eco-plastics ontwikkelt, ontwerpt en distribueert. De grondstoffen daarvoor zijn zo goed als mogelijk streekgebonden, hernieuwbare en/of biologisch afbreekbare materialen om zo een wereldnieuwe balans te garanderen tussen prijs-kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Stefaan De Wildeman is als zaakvoerder de drijvende kracht achter B4Plastics. “De problemen die kunststoffen met zich meebrengen in de afvalketen zijn brandend actueel, maar hebben nog wat tijd nodig om tot de huiskamer door te sijpelen door de juiste innovaties en nieuwe richtlijnen. Volgens cijfers zou er elk jaar tot 8 miljoen ton plastic in oceanen belanden. Bovendien verbrokkelt het meestal tot zeer kleine stukjes, die door zeedieren als voedsel worden herkend. En zo krijgen we die kunststoffen zowel letterlijk als figuurlijk op ons bord. En het feit dat we met zijn allen zo weinig zeggenschap hebben over kunststof verpakkingen, die zitten rond de producten die we kopen of we het nu willen of niet, en er tegelijk zo weinig van afweten, maakt de uitdaging des te groter om een mentaliteitsverandering te realiseren.”

Groen alternatief voor drinkrietjes

De missie van De Wildeman en het team bij B4Plastics moge duidelijk zijn. “We willen het voor gebruikers eenvoudig maken om met kunststof producten ecologischer om te gaan. Het meest in het oog springende en symbolische voorbeeld daarvan zijn onze Biorix drinkrietjes. Tot voor kort bestond er geen groen alternatief voor rietjes. Deze worden allemaal in Azië geproduceerd uit fossiele brandstoffen, daarna kilometers getransporteerd om ze uiteindelijk slechts dertig seconden te gebruiken vooraleer ze hier in de vuilniszak en daarna als zwarte CO2 in de lucht belanden. We staan te weinig stil bij het verhaal dat hier achter schuilt, en hoe makkelijk een schoon alternatief wel kan zijn. Daarenboven staan rietjes op plaats zeven binnen de lijst van meest voorkomende plastic afval producten op wereldwijde stranden.

Een logische keuze dus om ons verhaal er mee te beginnen.” Na iets meer dan anderhalf jaar ontwikkeling is B4Plastics er nu in geslaagd om een biologisch drinkrietje te ontwikkelen dat kan worden gemaakt uit suikerbieten. De keuze voor suikerbieten is niet toevallig. Er bestaat immers heel wat expertise rond in de Benelux, en er is voldoende productie om de voedingsketen niet te storen. Het materiaal van de Biorix drinkrietjes zal na maximaal vijf jaar verteerd zijn, op de composthoop zelfs al na vier maanden. “Vroeger aanzagen sommige van onze logistieke klanten, zoals grootwarenhuizen, drinkrietjes als ‘te vervuilend’. Vandaag bieden deze ketens de eindconsument ons alternatief aan en daar zijn we best trots op. Het is ook een heel sprekend voorbeeld waarmee je zelfs eenvoudig aan kinderen het verschil kunt uitleggen.”

‘Plastics van bij ons’

Hiermee is B4Plastics nog niet aan het einde van zijn Latijn. Integendeel. “We willen verschillende bronnen aanspreken om kunststoffen uit te produceren die één gemene deler hebben: ze verankeren ons in Vlaanderen en directe omgeving. We willen onze plastics hier kunnen oogsten en dat zal ook een sociale dimensie krijgen. Wanneer een landbouwer groene grondstoffen voor kunststoffen kan zaaien en oogsten, en wij die lokaal verwerken voor een lokale afzet, wordt een volledige bio-economie mogelijk. ‘Plastics van bij ons’. Vlaanderen heeft veel troeven in handen om die weg op te gaan.” Aan het pad naar deze nieuwe wereld ligt (bio)chemie en materiaalkennis ten gronde. Het team van B4Plastics vertaalt zijn kennis uit de fossiele industrie naar nieuwe ecologische producten en processen. Het kan daarbij rekenen op de gediversifieerde steun van lokale strategische partners, Vlaamse en Europese fondsen, i-Cleantech Vlaanderen, en organisaties zoals One Less Straw. “Er zullen nog heel veel nieuwe producten volgen en binnenkort investeren wij ook in een eigen productieapparaat voor unieke plastic soorten. We willen de kunststof wereld hiermee de weg naar een duurzame planeet helpen wijzen met Vlaamse expertise en Vlaamse materialen en samen met strategische partners uit België en de buurlanden de meest innovatieve plastic waardeketens ter wereld bouwen”, besluit De Wildeman.

Tekst: Valérie Couplez

Terug naar lijst